<b>THƯỞNG CHO BẢN THÂN BẠN</b>

THƯỞNG CHO BẢN THÂN BẠN

Đặt hàng hôm nay và bạn sẽ nhận được 1 điểm thưởng cho mỗi 1 VND bạn sử dụng. Mỗi 100 điểm thưởng tương ứng với 1 VND, sử dụng cho đơn hàng tiếp theo của bạn.

<b>SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG</b>

SỬ DỤNG ĐIỂM THƯỞNG

Đăng nhập vào tài khoản của bạn để kiểm tra số dư tài khoản bạn đang có và đơn giản sử dụng điểm thưởng tại giỏ hàng để tiết kiệm trên đơn hàng của bạn.

Điểm Thưởng
Làm thế nào để tôi có thể nhận điểm thưởng?

Điểm thưởng nhận được trên mỗi đơn hàng tại Myprotein. Chỉ cần đơn giản đặt một đơn hàng với bất kỳ sản phẩm nào tại Myprotein, nhận 1 điểm thưởng trên mỗi 1 VND trong đơn hàng để sử dụng cho lần mua hàng tiếp theo. 

Tôi có thể sử dụng điểm thưởng như thế nào?

Bạn có thể sử dụng điểm thưởng trên bất kỳ sản phẩm nào tại Myprotein. Không có ràng buộc nào cho điểm thưởng.

Tôi có thời gian bao lâu để sử dụng điểm thưởng?

Tất cả điểm thưởng dành được sẽ có hiệu lực trong vòng 12 tháng kể từ thời điểm đặt hàng. Khi mốc 12 tháng trôi qua, điểm thưởng chưa sử dụng sẽ hết hiệu lực và bị xóa khỏi tài khoản của bạn.

Tôi đã đặt một đơn hàng, khi nào tôi sẽ nhận được điểm thưởng?

Điểm thưởng của bạn sẽ được cộng vào tài khoản trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm đơn hàng của bạn được xuất đi. 

Trở lại đầu trang