Thuế đã bao gồm trong giá sản phẩm

Chính sách bảo mật Myprotein


Myprotein cam kết với việc bảo vệ quyền bảo mật của khách hàng. Vui lòng dành thời gian để đọc thông tin dưới đây về những thông tin của bạn mà chúng tôi thu thập, chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào cũng như quyền của bạn. THG Nutrition Limited (“Myprotein”, “chúng tôi”) là những người kiểm soát dữ liệu từ dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua hoặc trong cùng kết nối tới www.myprotein.com.vn và bất kỳ ứng dụng liên kết nào (Được gọi là “trang mạng”).


Dữ liệu cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn?


Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn khi bạn cung cấp những thông tin đó trực tiếp tới chúng tôi và thông qua việc sử dụng trang mạng. Thông tin này bao gồm:


 • Thông tin bạn cung cấp tới chúng tôi khi bạn sử dụng trang mạng (ví dụ: tên, thông tin liên hệ, giới tính, đánh giá sản phẩm, và bất kỳ thông tin nào bạn thêm vào hồ sơ tài khoản của bạn);
 • Thông tin giao dịch và hóa đơn, nếu bạn thực hiện đặt hàng từ chúng tôi hoặc sử dụng trang mạng của chúng tôi (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng/ghi nợ và thông tin giao hàng);
 • Những dữ liệu về sự tương tác của bạn cùng chúng tôi (ví dụ: nếu bạn liên hệ tới bộ phận chăm sóc khách hàng, tương tác với chúng trên mạng xã hội);
 • Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn tham gia một cuộc thi hay tham gia một cuộc khảo sát;
 • Thông tin được thu thập tự động, sử dụng cookies và những công nghệ theo dõi khác (ví dụ: trang mạng nào bạn đang xem và bạn có nhấp chuột vào một đường dẫn cập nhật địa chỉ tư điện tử hay không). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về thiết bị bạn dùng để truy cập trang mạng của chúng tôi; và
 • Những thông tin cần thiết khác để cung cấp tới trang mạng, ví dụ chúng tôi có thể sử truy cập vị trí nếu bạn đồng ý điều này.

Nếu bạn muốn mua hàng trong một trong những cửa hàng của chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi tại cửa hàng (ví dụ: bạn thực hiện một đơn hàng hoặc đăng ký vào danh sách email của cửa hàng) cùng những thông tin trên.


Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để làm gì?


Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng trang mạng của chúng tôi, những tương tác của bạn tới trang mạng, và những đồng ý của bạn, những mục đích chúng tôi sử dụng website gồm:


 • Để thỏa mãn đơn hàng của bạn và duy trì tài khoản trực tuyến của bạn.
 • Để quản lý và phản hồi tới bất kỳ yêu cầu hoặc phàn nàn của bạn tới bộ phận chăm sóc khách hàng.
 • Để cá nhân hóa trang mạng cho bạn và giới thiệu những nội dung chúng tôi nghĩ bạn sẽ quan tâm, dựa trên thông tin tài khoản của bạn, lịch sử mua hàng và hoạt động trình duyệt của bạn.
 • Để cải thiện và duy trì trang mạng, và theo dõi việc sử dụng trang mạng.
 • Cho việc nghiên cứu thị trường, ví dụ: chúng tôi có thể liên hệ tới bạn để có thông tin phản hồi về sản phẩm của chúng tôi.
 • Để gửi những thông tin tiếp thị và và quảng cáo đúng mục đích tới bạn, tùy thuộc vào việc đồng ý của bạn để chúng tôi thực hiện hoạt động này.
 • Vì mục đích bảo mật, để điều tra về gian lận và bảo vệ chúng tôi cũng như đơn vị thứ ba khi cần thiết.
 • Để tuân theo những nghĩa vụ chính sách và pháp luật của chúng tôi.

Chúng tôi dựa vào những chính sách luật pháp dưới đây, dưới luật bảo vệ dữ liệu, để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:


 • Bởi vì việc xử lý là cần thiết để thực hiện một hợp đồng cùng bạn, hoặc để chuẩn bị một hợp đồng cùng bạn (ví dụ: khi bạn đã thực hiện đặt hàng cùng chúng tôi, chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để xử lý việc thanh toán và hoàn thành đơn hàng cho bạn).
 • Bởi vì chúng tôi đã có sự đồng ý của bạn (ví dụ: khi bạn liên hệ tới chúng tôi để đặt câu hỏi, khi bạn thêm thông tin bổ sung tới hồ sơ tài khoản của bạn, hoặc khi bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi).
 • Bởi vì quyền hợp pháp của chúng tôi là một nhà cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng để am hiểu hơn về khách hàng nhằm mang lại những sản phẩm tốt nhất cũng như trải nghiệm khách hàng hàng tối ưu. Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn để thiết kết trang mạng tối ưu dành cho bạn, làm trang mạng trở nên hấp dẫn hơn và tương thích với những sản phẩm và khuyến mãi bạn mong muốn.

Trang mạng của chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn cho bạn bổ sung thêm thông tin vào hồ sơ tài khoản của bạn, ví dụ thông tin về chỉ số cơ thể, loại da, loại tóc, điều kiện tóc, chương trình luyện tập, mục tiêu luyện tập, chiều cao và cân nặng. Chúng tôi sử dụng những thông tin này một cách cân nhắc theo mục địch cụ thể bởi vì chúng tôi hiểu rằng những thông tin này có thể tiết lộ thông tin của bạn ví dụ như tình hình sức khỏe hay nhóm dân tộc. Bạn không cần phải cung cấp những thông tin này cho chúng tôi, và bạn có thể xóa hoặc cập nhật bất kỳ lúc nào.


Tiếp Thị


Chúng tôi mong muốn được giao tiếp cùng khách hàng và để thực hiện được điều đó, tùy thuộc vào tùy chọn tiêp thị của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để gửi bạn những tin nhắn tiếp thị bằng thư điện tử, điện hoặc hoặc bưu chính. Nhiều tin nhắn trong số đó sẽ được điều chỉnh để dành cho bạn, dựa vào những hoạt động mua hàng và trình duyệt của bạn, và những thông tin khác mà chúng tôi nắm giữ về bạn.


Nếu bạn không còn mong muốn nhận được truyền thông tiếp thị từ chúng tôi (hoặc mong muốn nhận thông tin trở lại), bạn có thể thay đổi tùy chọn bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ tới chúng tôi (chi tiết dưới đây), nhấn vào đường dẫn “hủy theo dõi” trong bất kỳ thư điện tử nào, hoặc cập nhật tùy chọn trong tài khoản của bạn. Nếu bạn hủy theo dõi từ tiếp thị, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể liên lạc tới bạn cùng những tin nhắn dịch vụ khác vào một vài thời điểm (ví dụ: xác nhận giao hàng hoặc đơn hàng, và thông tin về quyền pháp định của bạn).


Bạn có thể thấy quảng cáo trên trang mạng của chúng tôi từ những trang mạng bên thứ ba, bao gồm cả mạng xã hội. Những quảng cáo này có thể được tùy chỉnh dành cho bạn nhờ vào thông tin từ cookies (là tệp tin dùng để theo dõi hoạt động mạng của bạn, cho phép chúng tôi mang quảng cáo tới khách hàng đã từng thăm trang mạng của chúng tôi). Nếu bạn nhìn thấy một quảng cáo trên mạng xã hội, chúng tôi đã có thể liên kết với mạng xã hội để hiển thị quảng cáo tới khách hàng của chúng tôi. Trong một số trường hợp, việc này có thể bao gồm chia sẻ địa chỉ thư trực tuyến của bạn tới nhà mạng xã hội. Nếu bạn không còn mong muốn xem những quảng cáo được điều chỉnh cho bạn, bạn có thể thay đổi cookie và thiết đặt bảo mật trên trình duyệt và các trang mạng bên thứ ba.


Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân này cho ai?


Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng cùng các bên thứ ba trong những trường hợp sau:


 • Cùng các công ty khác trong tập đoàn, nhằm mục đích cần thiết để vận hành trang mạng.
 • Cùng những đối tác cung ứng hoặc cung cấp dịch vụ làm việc cho chúng tôi, ví dụ đơn vị xử lý thanh toàn và công ty giao hàng.
 • Cùng những đơn vị tư vấn pháp luật và chuyên nghiệp.
 • Cùng những đơn vị thứ bat ham gia vào việc chống và xác định gian lận.
 • Cùng những đơn vị chức năng thuộc về nhà nước hoặc đơn vị thực thi pháp luật, ví dụ báo vào gian lận hoặc trả lời theo yêu cầu của luật pháp.
 • Trong trường hợp chúng tôi bán lại tài sản kinh doanh, dữ liệu cá nhân của khách hàng có thể được tiết lộ tới một người mua tiềm năng. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thực hiện những cố gắng để đảm bảo người mua thực hiện theo những chính sách bảo mật này.
 • Trong các trường hợp bạn đồng ý hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Lưu Trữ và Duy Trì


Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ từ các quốc gia khác nhau trên toàn cầu. Tương ứng, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý tại những quốc gia nằm ngoài khu vực Châu Âu, bao gồm quốc gia nơi bạn có ít quyền luật định về dữ liệu hơn nơi bạn cư trú. Nếu chúng chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài khu vực Kinh Tế Chung Châu Âu, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ công bằng bởi những phương thức bảo vệ phù hợp, theo điều lệ ràng buộc tiêu chuẩn Châu Âu. Vui lòng liên hệ tới chúng tôi nếu bạn muốn có nhiều thông tin hơn về những phương thức bảo vệ này.


Chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi vẫn cần nó cho những mục đích trên, và do đó giai đoạn này sẽ thay đổi tùy vào sự tương tác của bạn tới chúng tôi. Ví dụ, khi bạn thực hiện một đặt hàng cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ thông tin mua hàng trong khoảng thời gian cần thiết cho hóa đơn, thuế, và bảo hành. Chúng tôi có thể giữ một bản sao kê những hoạt động liên quan tới bạn (ví dụ nếu bạn gửi thông tin phàn nàn về sản phẩm) khi những thông tin này cần thiết để bảo vệ chúng tôi trong trường hợp có yêu cầu về luật pháp. Nếu chúng tôi không cần giữ thông tin của bạn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu này. Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn hủy theo dõi từ việc truyền thông tiếp thị của chúng tôi, chúng tôi sẽ giữ địa chỉ thư điện tử của bạn để đảm bảo chúng tôi không gửi thư tiếp thị cho bạn trong tương lai.


Bảo Mật


Trang mạng này đảm bảo rằng dữ liệu được mã hóa khi được rời khỏi trang mạng. Quy trình này bao gồm chuyển thông tin hoặc dữ liệu thành một mã để ngăn chặn việc truy cấp không cấp phép. Trang mạng này tuân theo quy trình và sử dụng những phương pháp bảo mật để đảm bảo việc bảo vệ các giao dịch thẻ tín dụng hoặc ghi nợ. Phương pháp mã hóa như SSL được sử dụng để bảo vệ dữ liệu khách hàng trong khi chuyển dữ liệu từ trang mạng từ và tới một kênh truyền thông an ninh.


Trong khi chúng tôi làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân được bảo vệ mọi lúc từ trang mạng của chúng tôi, chúng tôi không thể cam kết rằng việc bảo mật và minh bạch thông tin được trao đổi tại trang mạng của chúng tôi.


Trẻ em


Trang mạng của chúng tôi không được thiết kế cho, và không nên được sử dụng bởi, trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi.


Cookies


Trang mạng của chúng tôi không được thiết kế cho, và không nên được sử dụng bởi, trẻ em dưới 18 tuổi. Chúng tôi không cố tình thu thập dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 18 tuổi.Trang mạng của chúng tôi sử dụng coockies và công nghệ tương tự để cung cấp những chức năng nhất định tới trang mạng của chúng tôi, để hiểu được và phân tích được hiệu suất, và để mang lại những quảng cáo đúng mục đích. Vui lòng xem Chính Sách Cookie tại đây để biết thêm thông tin về cookies chúng tôi sử dụng và phương thức thay đổi thiết lập cookies.


Quyền lợi của bạn


Bạn có một số quyền nhất định đối với dữ liệu cá nhân của mình, bao gồm quyền truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của bạn và, trong những trường hợp cụ thể, chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sang một thực thể khác theo định dạng thường được sử dụng.


Bạn có thể có quyền để thay đổi dữ liệu cá nhân đang được sử dụng cho những mục đích nhất định, bao gồm việc gửi thông tin tiếp thị. Xem ‘Tiếp Thị’ ở trên, để có thêm chi tiết việc dừng nhận thông tin tiếp thị.


Chúng tôi sẽ tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào để thực hiện quyền lợi của bạn theo luật định. Vui lòng chú ý, tuy nhiên, có nhiều giới hạn tới những quyền này, và có những trường hợp chúng tôi không thể tuân thủ yêu cầu của bạn. Để thực hiện yêu cầu về dữ liệu cá nhân, hoặc nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc lo lắng nào về dữ liệu cá nhân, bạn nên liên hệ tới chúng tôi thông qua thông tin liên hệ dưới đây. Bạn cũng có quyền để liên hệ tới đơn vị chức năng quốc gia bạn về việc bảo vệ dữ liệu.


Liên Hệ Với Chúng Tôi


Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách Bảo Mật, vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây:


Điện thoại: 0161 8131481

Địa Chỉ: Customer Services, Meridian House, Gadbrook Park, Cheshire, CW9 7RA

customer.experience@thehutgroup.com

Ngày cập nhật gần nhất 28/02/2022