Thuế đã bao gồm trong giá sản phẩm

Điều Khoản & Điều Kiện


Những điều khoản và điều kiện (điều khoản) quy định về việc người dùng ('bạn' hoặc 'của bạn') sử dụng trang web https://www.myprotein.com.vn/ ('trang web') và mối quan hệ của bạn cùng:
(i) The Hut.com Limited (hoạt động thương mại dưới tên miền https://www.myprotein.com.vn/) đăng ký tại tầng 5, tòa nhà Voyager, đường Chicago, sân bay Manchester, M90 3DQ; hoặc
(ii) (a) nếu đơn hàng của bạn được thực hiện sử dụng đồng tiền đô la Mỹ (USD) hoặc đô la Canada (CAD) và thanh toán được thực hiện sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ/American express, cùng THGPP LLC (hoạt động thương mại dưới website https://us.myprotein.com/) được đăng ký tại địa chỉ 1209 đường Orange, Wilmington, New Castle, Delaware, 19801, USA;
(iii) (a) nếu đơn hàng của bạn được thực hiện sử dụng đồng tiền đô la Úc (AUD)và thanh toán được thực hiện sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ/American express, cùng Skincarestore Australia Pty Limited (hoạt động thương mại dưới website https://au.myprotein.com/) được đăng ký tại địa chỉ G01 38 đường Atchison, ST Leonards, NSW 2065, Australia;
('chúng tôi','của chúng tôi'). Vui lòng đọc cẩn thận vì những quy định này tác động lên quyền lợi và trách nhiệm của bạn dưới luật pháp. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, vui lòng không truy cập hay sử dụng trang web. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những điều kiện này, vui lòng liên hệ tới chúng tôi.


1. Điều KhoảnBằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý liên đới tới các Điều Khoản và xác thực chúng tôi trao đổi thông tin (bao gồm thông tin được cập nhật) để thu được thông tin từ các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, số thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn để xác thực danh tính của bạn, để xác thực thẻ tín dụng của bạn, để đạt được xác thực thẻ tín dụng ban đầu và để xác thực giao dịch mua hàng cá nhân.


2. Sửa Đổi


Chúng tôi bao lưu quyền về:
 • cập nhật những Điều Khoản này qua thời gian và bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ được thông báo tới bạn thông qua phương thức phù hợp trên website. Đây là trách nhiệm của bạn để kiểm tra về những thay đổi này. Những thay đổi sẽ được áp dụng cho việc sử dụng website sau khi chúng tôi thông báo. Nếu bạn không muốn chấp nhận Điều Khoản, bạn không nên tiếp tục sử dụng website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng website sau ngày những thay đổi có hiệu lực, việc sử dụng website đồng nghĩa cho sự đồng ý của bạn để liên đới tới những Điều Khoản mới;
 • điều chỉnh hoặc từ bỏ, tạm thời hay vĩnh viễn, website này và những thông tin (hoặc bất kỳ phần nào) của website mà không cần thông báo tới bạn và bạn xác nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn cho bất kỳ sửa đổi hoặc thu hồi website hoặc nội dung của nó; và
 • vô hiệu hóa bất kỳ mã định danh người dùng hoặc mật khẩu nào chúng tôi đã cung cấp cho bạn, không bất kể được lựa chọn bởi bạn hay được sắp xếp bởi chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào, nếu theo ý kiến của chúng tôi bạn không tuân thủ bất kỳ điều nào trong Điều Khoản này.

3. Đăng Ký


Bằng việc sử dụng website này, bạn cam kết rằng:
 • bạn có năng lực pháp lý để tham gia vào các hợp đồng ràng buộc;
 • bạn ít nhất 18 tuổi;
 • thông tin cá nhân bạn được yêu cầu cung cấp khi đăng ký là chính xác, phù hợp, cập nhật và đầy đủ dưới bất kỳ hình thức nào; bạn không giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào.
Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ thay đổi nào liên quan tới thông tin cá nhân bằng cách gửi email hoặc gọi điện thoại cho đại diện dịch vụ khách hàng tại:
customer.experience@thehutgroup.com


4. Chính Sách Bảo MậtChúng tôi sẽ bảo quản thông tin cá nhân của bạn một cách bí mật và chỉ sẽ dụng thông tin theo Chính Sách Bảo Mật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ xử lý thông tin về bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Bằng cách sử dụng website của chúng tôi, bạn đồng ý tới quyu trình và bạn cam kết rằng tất cả những dữ liệu được cung cấp bởi bạn là chính xác.
Khi bạn mua sắm trên Website này, chúng tôi sẽ hỏi bạn để nhập chi tiết cá nhân để có thể định danh bạn, ví dụ tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ hóa đơn, địa chỉ giao hàng, thẻ tín dụng và thông tin thanh toán khác. Chúng tôi xác nhận rằng những thông tin này sẽ được giữ bởi chúng tôi theo đăng ký chúng tôi có với văn phòng Ủy Viên Dữ Liệu (Data Commissioner).


5. Bảo Vệ An Ninh Của BạnĐể đảm bảo rằng thẻ tín dụng, ghi nở hoặc thẻ thanh toán của bạn không bị sử dụng trái phép, chúng tôi sẽ xác thực tên, địa chỉ và các thông tin cá nhân khác cung cấp bởi bạn trong quá trình xử lý đơn hàng theo dữ liệu bên thứ ba thích hợp.
Chúng tôi xem xét gian lận internet một cách nghiêm túc nhất. Với số lượng gian lận giao dịch thẻ tín dụng đang tăng lên, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng đơn hàng của bạn được kiểm tra toàn diện sử dụng những thông tin đã được cung cấp. Có thể chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để kiểm tra an ninh và chúng tôi yêu cầu sự hợp tác của bạn để cho phép chúng tôi hoàn thành quy trình này. Chúng tôi sẽ không khoan dung cho những giao dịch gian lận và những giao dịch đó sẽ được báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền liên quan.
Bằng việc chấp nhận Điều Khoản này bạn đồng ý với những kiểm tra sẽ được thực hiện. Khi thực hiện những kiểm tra thông tin cá nhân được cung cấp bởi bạn có thể được tiết lộ tới Cơ Quan Tham Khảo tín Dụng được đăng ký (Credit Preference Agency) nơi có thể lưu giữ thông tin đó. Bạn có thể yên tâm rằng việc này được hoàn thành để xác nhận danh tính của bạn, và việc kiểm tra tín dụng không được thực hiện và đánh giá tín dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng. Tất cả thông tin được cung cấp bởi bạn sẽ được bảo mật nghiêm ngặt theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu 1998 (Data Protection Act).


6. Tuân ThủWebsite có thể được dùng cho mục đích pháp lý và tuân thủ theo luật pháp. Bạn đồng ý tuân thủ tất cả những luật, đạo luật và quy định hợp lệ theo Website và việc sử dụng website. Bạn đồng ý sẽ không thực hiện:

 • tải hoặc chuyển giao qua Website bất kỳ virus, Trojan, worm, logic bomb máy tính nào hoặc bất kỳ thứ nào khác được thiết kế để can thiệp, hay làm gián đoạn quy trình hoạt động bình thường của một máy tính;
 • tải hoặc chuyển giao thông qua Website bất kỳ tài liệu nào mang tính phỉ báng, xúc phạm hoặc có tính chất khiêu dâm; và
 • nỗ lực để dành được quyền truy cập không được xác thực tới trang web của chúng tôi, máy chủ nơi trang web của chúng tôi được lưu giữ hoạc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc dữ liệu nào khác được kết nối tới trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.
Bằng cách vi phạm điều khoản này, bạn sẽ thực hiện một hành vi phạm tội dưới Đạo Luật Lạm Dụng Máy Tính 1990 (Computer Misuse Act). Chúng tôi sẽ báo cáo hành vi đó tới tổ chức thực thi pháp luật liên đới và chúng tôi sẽ hợp tác với những nhà chức trách đó bằng cách cung cấp danh tính của bạn cho họ. Khi việc vi phạm xảy ra, quyền sử dụng website của bạn sẽ ngay lập tức bị hủy.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc hủy hoại nào gây ra bởi cuộc tấn công từ chối dịch vụ, virus hoặc các tài nguyên có hại kỹ thuật nào khác có thể lây nhiễm vào thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài nguyên độc quyền của bạn vì việc sử dụng Website hay việc tải xuống bất kỳ tài nguyên nào được đăng trên đó, hoặc bất kỳ website nào được dẫn tới đó.


7. Dường Dẫn Bên Thứ BaNhằm giúp khách hàng cảm thấy thuận tiện, Website có thể bao gồm nhiều đường dẫn tới các website hoặc tài nguyên khác ngoài sự kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những website hay tài nguyên cũng như chúng tôi không xem xét hay chứng thực chúng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hoặc nội dung từ những website đó cũng như bất kỳ mất mát, hủy hoại, xúc phạm hoặc cáo buộc nào gây ra liên quan tới việc sử dụng hoặc tin cậy vào quảng cáo, nội dung, sản phẩm, tài nguyên, hoặc dịch vụ từ những nguồn hoặc wesites đó.


8. Đặt HàngViệc chấp nhận và tính có sẵn của đơn hàng đều có thể được thay đổi. Nếu đơn hàng không có sẵn, bạn sẽ được thông báo bằng email (hoặc bằng những cách khác nếu không có địa chỉ email nào được cung cấp) và bạn sẽ đồng thời có phương án để chờ tới khi sản phẩm có hàng hoặc hủy đơn hàng.
Bất kỳ đơn hàng nào được đặt bởi bạn sẽ được coi như là một lời mời mua hàng hay dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi có quyền để từ chối lời mời đó bất kỳ lúc nào. Bạn công nhận rằng bất kỳ sự công nhận tự động nào của đơn hàng của bạn nhận được từ chúng tôi không đồng nghĩa với việc chấp thuận cho việc mua hàng hay dịch vụ được quảng cáo trên Website. Kết luận hợp đồng giữa bạn và chúng tôi sẽ có hiệu lực khi (i) tài khoản PayPal hoặc thẻ tín dụng, ghi nợ của bạn hoặc (ii) việc xuất kho của sản phẩm tới bạn hoặc sự bắt đầu của dịch vụ, bất kỳ điều gì xảy ra sau, tại thời điểm chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận rằng hợp đồng đã được kết luận ('Xác nhận xuất hàng'). Hợp đồng sẽ chỉ liên quan tới những sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi đã xác nhận trong Xác Nhận Xuất Hàng. Chúng tôi sẽ không có trách nhiệm để cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ khác trong đơn hàng của bạn cho tới khi chúng tôi xác nhận trong Xác Nhận Xuất Hàng.
Chúng tôi sẽ chú trọng tới bảo mật của chi tiết đơn hàng và thanh toán của bạn, nhưng ngay cả khi chúng tôi rất cẩn thận, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát nào bạn có thể gặp phải nếu bên thứ ba dành được truy cập không xác thực tới dữ liệu bạn cung cấp khi truy cập hoặc đặt hàng từ Website.
Sản phẩm được bán trên Website không được bán lại hoặc phân phối. Chúng tôi bảo lưu quyền để hủy và/hoặc tạm dừng những tài khoản mà chúng tôi tin là sản phẩm đang được đặt hàng không thuân thủ theo điều này.
Bạn sẽ chịu trách nhiệm rủi ro cho sản phẩm khi chúng đã được vận chuyển tới đại chỉ giao hàng nơi bạn cung cấp khi thực hiện đặt hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm khi bạn cung cấp sai địa chỉ giao hàng hoặc bạn không thu thập sản phẩm thành công từ địa chỉ giao hàng bạn cung cấp.


9. Quyền Được HủyKhi bạn đặt hàng sản phẩm hay dịch vụ như là một người tiêu dùng (cụ thể cho việc tiêu dùng cá nhân, không nhằm mục đích kinh doanh), vui lòng lưu ý rằng bạn có quyền được hủy bất kỳ hợp đồng nào được hoàn thành cùng chúng tôi trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn sở hữu sản phẩm.
Nếu bạn muốn hủy hợp đồng theo điều khoản này, vui lòng xem thêm Chính Sách Hoàn Trả để biết thêm chi tiết.


10. Giá và Thanh ToánTất cả giá được thể hiện trên Website đã bao gồm VAT (những nơi có thể áp dụng) tại thuế hiện tại và giá đó là chính xác tại thời điểm nhập thông tin vào hệ thông. Tuy nhiên, chúng tôi bao lưu quyền thay đổi báo giá tại bất kỳ thời điểm nào mà không thông báo với bạn (thay đổi sẽ không tác động vào đơn hàng mà chúng tôi đã gửi bạn Xác Nhận Xuất Kho).
Nếu địa chỉ giao hàng của bạn tại Anh Quốc, sẽ không có thuế bổ sung nào bạn phải thanh toán. Nếu địa chỉ giao hàng của bạn ở ngoài Anh Quốc, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho thuế nhập khẩu và thuế (bao gồm VAT), sẽ phát sinh một khi được giao tới quốc gia của bạn. Bất kỳ khoản thu nào như vậy bạn sẽ chịu trách nhiệm. Bạn nên lưu ý rằng chính sách và thực hiện tại Hải Quan khác nhau rất nhiều tại mỗi quốc gia. Chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với Hải Quan địa phương để biết thêm thông tin.
Thanh toán có thể được thực hiện bằng bất kỳ thẻ tín dụng hoặc ghi nợ hoặc tài khoản PayPal của bạn. Thanh toán sẽ được ghi nhận và thực hiện từ tài khoản của bạn trước khi sản phẩm của bạn được xuất kho hoặc khi dịch vụ được cung cấp tới bạn.
Trong trường hợp khó có thể xảy ra là báo giá được thể hiện trên trang thanh toán là sai, và chúng tôi phát hiện ra điều này trước khi chấp nhận đơn hàng của bạn theo điều 9, chúng tôi không được phép bán sản phẩm cho bạn tại mức giá đã thể hiện. Chúng tôi luôn cố gắng để đảm bảo rằng báo giá trên Website là chính xác, nhưng thỉnh thoảng những lỗi này có thể xảy ra. Nếu chúng tôi phát hiện ra một lỗi về giá trong những sản phẩm bạn đã đặt hàng, chúng tôi sẽ thông báo với bạn sớm nhất có thể để đưa bạn phương án xác nhận đơn hàng với mức giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu bạn bạn hủy đơn hàng và bạn đã thanh toán cho sản phẩm (nhưng sản phẩm vẫn chưa được xuất), khi đó bạn sẽ nhận được một khoản hoàn lại đầy đủ.
Bạn xác nhận rằng thẻ ghi nợ, tín dụng hoặc tài khoản PayPal đang được sử dụng là của bạn. Tất cả chủ thẻ tín dụng/ghi nợ chịu trách nhiệm về việc xác thực và kiểm tra sự hợp lệ bởi nhà phát hành thẻ. Nếu nhà phát hành thẻ từ chối hoặc không xác thực giao dịch dưới bất kỳ lí do nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc giao hàng chậm trễ hoặc không giao hàng.
Nếu thanh toán thẻ tín dụng hoặc ghi nợ của bạn không được xử lý thành công vì bất kỳ lí do nào, chúng tôi bảo lưu quyền tái thực hiện xử lý thanh toán. Chúng tôi sẽ cho bạn ít nhất 48 giờ’ thông báo trước cho bất kỳ tái nỗ lực xử lý thanh toán nào bằng cách gửi một email tới địa chỉ email của bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn không muốn chúng tôi tái nỗ lực thanh toán, bạn có thể hủy đơn hàng trong vòng 48 giờ sau khi nhận được email.
Chúng tôi cho phép bạn sử dụng mã giảm giá tuân thủ Điều Khoản và Điều Lệ dựa trên lý do phát hành, điều đó có thể liên quan tới điều khoản về tính hợp thể để sử dụng mã hoặc giá trị đơn hàng tối đa. Vui lòng hiểu những điều khoản và điều kiện này trước khi thực hiện đặt hàng vì chúng tôi bảo lưu quyền từ chối hoặc hủy bất kỳ đơn hàng nào không phù hợp với điều khoản, ngay cả khi thẻ thanh toán của bạn đã bị trừ tiền. Nếu có bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào không đồng nhất giữa điều khoản về phát hành mã giảm giá và những điều khoản này, điều khoản và điều kiện của mã giảm giá sẽ có ưu thế. Bạn có thể yêu cầu một bản sao điều khoản và điều kiện mã giảm giá bằng cách email hoặc gọi điện thoại tới đại diện dịch vụ khách hàng tại::

 • e-mail address:customer.experience@thehutgroup.com
11. Sở Hữu Trí TuệNội dung Website được bảo vệ quyền sở hữu, nhãn hiệu thương mại, cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác, bạn thừa nhận rằng tài nguyên và nội dung được cung cấp như một phần của Website sẽ được nằm dưới quyên này cùng chúng tôi hoặc những người sở hữu giấy phép của chúng tôi.
Bạn có thể truy xuất và hiển thị nội dung Website trên màn hình máy tính, lưu giữ những nội dung dưới dạng điện tử trong đĩa (nhưng không được lưu giữ dưới bất kỳ máy chủ hoặc các dạng thiết bị lưu giữ khác kết nối tới một mạng lưới) hoặc in một bản sao nội dung cho cá nhân bạn, không phục vụ mục đích thương mại, bạn phải giữ nguyên vẹn toàn bộ và thông báo về bất kỳ quyền sở hữu hoặc độc quyền. Bạn sẽ không thể tải sản xuất, chỉnh sửa, sao chép hoặc phân phối hay sử dụng cho mục đích thương mại của tài nguyên hay nội dung của Website.


12. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý
Cung Cấp Sản Phẩm(a) Theo Điều 14(b), nếu chúng tôi không thực hiện thành công những điều khoản này, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm cho những mất mát bạn gặp như là kết quả của việc chúng tôi không thực hiện thành công (dù phát sinh trong hợp đồng, vi phạm (bao gồm do sự cẩu thả), vị phạm nghĩa vụ pháp định hoặc những điều khác), và là những mất mát có có thể đo lường được.(b) Không có điều nào trong Điều Khoản này không bao gồm hoặc giới hạn trách nhiệm của chúng tôi cho:(i) việc qua đời hoặc chấn thương cá nhân gây ra bởi sự bất cẩn của chúng tôi;(ii) gian lận hoặc giả mạo;(iii) Bất kỳ vi phạm nghĩa vụ nào chỉ ra bởi mục 12 của Đạo Luật Bán Hàng 1979 (Sale of Goods Act) hoặc mục 2 của Đạo Luật Cung Cấp Sản Phẩm và Dịch Vụ 1982 (Supply of Goods and Services Act); ;(iv) Những sản phẩm lỗi dưới Đạo Luật Bảo Vệ Khách Hàng 1987 (Consumer Protection Act); hoặc(v) bất kỳ việc cố ý vi phạm nào của Điều Khoản sẽ dẫn tới việc chấm dứt hợp đồng của bạn; hoặc(vi) bất kỳ vấn đề nào khác mà không hợp pháp cho chúng tôi để loại trừ hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm của chúng tôi.
Sử dụng WebsiteTrang web được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại" và "sẵn có" mà không có bất kỳ sự đại diện hoặc chứng thực nào được thực hiện và chúng tôi không bảo đảm, dù trình bày hay ám chỉ, liên quan tới trang web và việc sử dụng trang web. Bạn thừa nhận rằng chúng tôi không thể đảm bảo và không chịu trách nhiệm cho sự bảo mật hoặc sự riêng tư của Website và bất kỳ thông tin nào do bạn cung cấp. Bạn phải chịu rủi ro liên quan đến việc sử dụng Internet.
Trong khi chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo tài nguyên trên Website chính xác, tin cậy và chất lượng cao, chúng tôi không thể đồng ý trách nhiệu nếu như những điều này không chính xác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót hoặc cho những kết quả đạt được từ việc sử dụng thông tin hoặc cho bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào bạn có thể trải nghiệm trên Website. Nếu chúng tôi được thông báo về tài nguyên không chính xác trên Website, chúng tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa sớm nhất có thể.
Cụ thể, chúng tôi khước từ mọi trách nhiệm liên quan tới những điều sau:

 • Sự không tương thích của Website với bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc liên kết viễn thông nào;
 • Các vấn đề kỹ thuật bao gồm lỗi hoặc gián đoạn của Website;
 • Không phù hợp, không đáng tin cậy hoặc không chính xác của Website; Và
 • Thất bại của Website để đáp ứng yêu cầu của bạn.
Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba về bất kỳ thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên (Cả hai điều khoản bao gồm, nhưng không giới hạn, mất mát kinh tế thuần túy, mất mát lợi nhuận, mất mát kinh doanh, mất tiền tiết kiệm dự kiến, phí tổn lãng phí, mất quyền riêng tư và mất dữ liệu) Hoặc bất kỳ gián tiếp khác, Thiệt hại đặc biệt hoặc trừng phạt nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Website.


13. Chấm DứtNếu bất kỳ phần nào của Điều khoản được coi là bất hợp pháp, Vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt với các Điều khoản này và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính khả thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Điều khoản.


14. Miễn TrừKhông được miễn trừ bởi chúng tôi sẽ được hiểu là từ bỏ bất kỳ hành vi hoặc tiếp tục vi phạm bất kỳ điều khoản nào.


15. Toàn Bộ Thỏa ThuậnCác Điều khoản này tạo thành toàn bộ cơ sở của bất kỳ thỏa thuận nào đạt được giữa bạn và chúng tôi.


16. Luật và Thẩm QuyềnNhững Điều khoản này sẽ được quản lý và giải thích theo luật của Anh Quốc và xứ Wales và bất kỳ tranh chấp nào sẽ được quyết định bởi tòa án Anh.


17. Đánh GiáNếu bạn gửi một đánh giá, bạn If you submit a review, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, không phải trả tiền bản quyền, vĩnh viễn, không thể thu hồi và cấp phép lại đầy đủ để sử dụng, sao chép, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung như vậy trên khắp thế giới bằng bất kỳ phương tiện nào.
Bạn cho phép Myprotein và các bên được cấp phép phụ của nó quyền sử dụng tên mà bạn gửi vào liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn.
Bạn đồng ý từ bỏ quyền được xác định là tác giả của nội dung đó và quyền phản đối của bạn đối với việc xử lý xúc phạm nội dung đó.
Bạn đồng ý thực hiện tất cả các hành động khác cần thiết để hoàn thiện bất kỳ khoản khấu trừ mà bạn đã cấp cho Myprotein, bao gồm việc thực hiện các hành động và tài liệu, theo yêu cầu của Myprotein.
Bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn đăng; Rằng, vào ngày mà nội dung của tài liệu được gửi đến Myprotein:
 • Nội dung và tài liệu là chính xác
 • Việc sử dụng nội dung và tài liệu bạn cung cấp không vi phạm bất kỳ nguyên tắc Myprotein nào áp dụng và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào (bao gồm nội dung hoặc tài liệu không phỉ báng). Bạn đồng ý bồi thường Myprotein cho tất cả các yêu cầu được đưa ra bởi một bên thứ ba chống lại Myprotein phát sinh từ hoặc liên quan đến một vi phạm của bất kỳ cam kết này.
Người chiến thắng trong việc đánh giá sán phẩm sẽ được liên hệ qua email.


18. Tất Cả Cuộc ThiChúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các Điều khoản này mà không cần thông báo theo thời gian.
Các quy tắc này sẽ được coi là kết hợp vào mỗi cuộc thi ngoại trừ khi bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào trong cuộc thi có quy định khác.
Bằng cách tham gia vào cuộc thi, thí sinh sẽ được coi là đã đọc và hiểu các Điều khoản này và bị ràng buộc bởi các điều khoản này. Tất cả các quyết định của chúng tôi sẽ là cuối cùng và ràng buộc và sẽ không có sự tương ứng nào.
Bất kỳ người nào là nhân viên hoặc thành viên gia đình trực tiếp của một nhân viên của bất kỳ công ty Tập đoàn The Hut nào hoặc bất kỳ người nào khác có liên quan trực tiếp đến việc tổ chức bất kỳ cuộc thi đặc biệt nào cũng không đủ điều kiện tham gia.
Các cuộc thi chỉ dành cho cư dân Anh (trừ Bắc Ireland).
Tất cả người đăng ký phải từ 18 tuổi trở lên trừ khi có bất kỳ giới hạn độ tuổi nào khác được chỉ định hoặc ngụ ý. Người đăng ký phải, nếu dưới 18 tuổi, được phép trước từ cha mẹ hoặc người giám hộ.
Tất cả các mục nhập phải được nhận vào ngày đóng cửa được chỉ định trong cuộc thi. Các câu trả lời sẽ được nhập khi nộp. Không có trách nhiệm nào được đưa ra đối với bất kỳ câu trả lời nào bị sai lệch, mất vì lý do kỹ thuật hoặc vì lý do khác hoặc nhận được sau ngày kết thúc.
Chúng tôi bảo lưu quyền tuyệt đối để loại bỏ thông tin mà không có bất kỳ thông báo nào về bất kỳ cuộc thi nào mà chúng tôi cho là đã sử dụng các phương tiện kỹ thuật không phù hợp để nhập vào và / hoặc chúng tôi cho là gian lận.
Người tham gia chịu trách nhiệm về chi phí của họ để truy cập mạng máy tính.
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc không nhận trách nhiệm đối với: (i) Bất kỳ sự thất bại nào của người chiến thắng hoặc người đăng ký để tuân thủ các điều khoản và điều kiện này; (ii) Bất kỳ sự gián đoạn, trì hoãn hoặc sai mục đích; hoặc là (iii) Bất kỳ máy chủ, hệ thống hoặc mạng thất bại, trục trặc hoặc không thể truy cập.
Chúng tôi sẽ là người quảng bá tất cả các cuộc thi theo các điều khoản và điều kiện này trừ khi được quy định khác.


Giải Thưởng
Nếu vì bất cứ lý do nào mà không có giải thưởng được quảng cáo, chúng tôi sẽ bảo lưu quyền theo quyết định của riêng mình để thay thế một giải thưởng tương tự có giá trị tương đương hoặc cao hơn.
Chỉ một giải thưởng sẽ được trao cho mỗi hộ gia đình.
Sẽ không có tiền mặt hoặc giải pháp thay thế khác cho giải thưởng và giải thưởng không được chuyển nhượng.


Thông Báo
Tên của người chiến thắng sẽ được chọn ngẫu nhiên, sau ngày đóng, từ tất cả các câu trả lời chính xác đã nhận được.
Người trúng giải sẽ được thông báo trong vòng 28 ngày sau khi người chiến thắng đã được xác định chắc chắn.
Vui lòng đợi 28 ngày để phân phối tất cả các giải thưởng.
Nếu người chiến thắng trong cuộc thi không thể giành giải thưởng vì bất cứ lý do nào hoặc nếu người chiến thắng không thể được thông báo sau khi có những nỗ lực hợp lý sau đó chúng tôi có thể xử lý giải thưởng mà chúng tôi cho là phù hợp mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với người chiến thắng vì đã làm vì thế.
Đối với mỗi cuộc thi, chỉ một giải thưởng sẽ được trao cho mỗi người đăng ký / địa chỉ email. Tên người thắng cuộc sẽ được cung cấp theo yêu cầu.
Tên của người chiến thắng có thể được công bố trên trang web của chúng tôi và / hoặc trên Facebook, Twitter của chúng tôi hoặc bất kỳ nền tảng phương tiện truyền thông xã hội khác.


Công Bố Giải Thưởng
Giải thưởng bao gồm việc du lịch: (a) Sắp xếp chuyến đi là trách nhiệm của người trúng thưởng, trừ khi có quy định khác; (b) Chúng tôi bảo lưu quyền yêu cầu sự cho phép bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ của bất kỳ người trúng giải nào dưới 16 tuổi và yêu cầu người thắng cuộc chọn người đồng hành từ 18 tuổi trở lên.
Các giải thưởng / vé cuộc thi có thể bị giới hạn trong những khoảng thời gian nhất định trong năm và trừ khi có quy định khác, tất cả các giải thưởng phải được thực hiện trong vòng sáu tháng kể từ ngày rút khỏi cuộc thi.
Nếu giải thưởng được cung cấp bởi một bên thứ ba thì người chiến thắng sẽ phải hoàn thành mọi thủ tục đặt phòng hoặc các thủ tục khác phù hợp với các nhà cung cấp đó. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hành vi / mặc định của bất kỳ người hoặc công ty khác.


Cuộc thi SMS

 • Giải thưởng được thanh toán bằng tín dụng tài khoản. Miễn phí tham gia (phí mạng tiêu chuẩn có thể áp dụng).
 • Ngày dừng – 23:59 05/06/16
 • Bạn phải từ 18 tuổi trở lên vào thời điểm nhập cảnh để tham dự giải thưởng này.
 • Bạn phải là cư dân tại Vương quốc Anh (trừ Bắc Ireland) để tham dự giải thưởng này.
 • Giải thưởng không được mở cho bất cứ ai liên quan đến chương trình khuyến mãi, bao gồm nhân viên và nhân viên của Nhà tổ chức và / hoặc bất kỳ thành viên nào của Nhóm The Hut hoặc gia đình của họ và bất cứ ai có liên quan đến nghề nghiệp với việc rút tiền bao gồm (nhưng không giới hạn) nhân viên của Các cơ quan tiếp thị được sử dụng bởi Promoter hoặc các đại lý.
 • Giải thưởng này kết thúc lúc 23:59 vào ngày 5 tháng 6 năm 2016. Các mục được gửi sau thời gian này sẽ không được nhập vào giải thưởng nhưng vẫn có thể bị tính phí.
 • Để đủ điều kiện để tham gia giải thưởng, bạn phải gửi văn bản MP đến số 63333 trước khi giải thưởng kết thúc. Chúng tôi sẽ không tính phí bạn cho nhập cảnh nhưng phí mạng tiêu chuẩn sẽ áp dụng.
 • Sẽ có một người chiến thắng và năm người có giải thưởng phụ. Người chiến thắng và mỗi người nhận giải phụ sẽ được rút ra ngẫu nhiên từ tất cả các mục có giá trị sau khi kết thúc giải thưởng dưới sự giám sát của một người quan sát độc lập và sẽ được thông báo qua số điện thoại của Người tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc.
 • Tên của gười chiến thắng’ và người có giải phụ up’ sẽ được công bố trên trang web Myprotein.(“Website”).
 • Người chiến thằng sẽ nhận 500 £ tín dụng để dùng trên Myprotein và mỗi người nhận giải phụ sẽ nhận 100 £100 tín dụng để dùng trên Website Myprotein.
 • Bằng cách tham gia vào giải thưởng, bạn đồng ý với bất kỳ PR hoặc tiếp thị bất kỳ thành viên nào của Tập đoàn The Hut muốn thực hiện quảng bá trang web hoặc sản phẩm của mình (sử dụng số điện thoại mà bạn cung cấp khi bạn tham gia giải thưởng và bao gồm cả tiếp thị bằng văn bản).
 • Bằng cách tham gia vào cuộc thi này, bạn đồng ý nhận được chào hàng, tin tức và khuyến mãi từ The Hut.com Limited (giao dịch như Myprotein).
 • Giải thưởng không thể trao đổi, hoàn trả hoặc chuyển nhượng. Không có phương án thay thế tiền mặt.
 • Promoter bảo lưu quyền bác bỏ thông tin mà không thông báo bất kỳ mục nào mà nó tin là gian lận.
 • Promoter’s Quyết định là quyết định cuối cùng và sẽ không có sự tương ứng nào.
 • Promoter Có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện bất kỳ lúc nào (và bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo cho bạn bằng văn bản).
 • Việc tham dự giải thưởng sẽ được coi là sự chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Việc rút tiền thưởng và các điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi luật tiếng Anh và thuộc thẩm quyền độc quyền của Tòa án Anh. Promoter: The Hut.com Giới hạn một công ty đăng ký tại Anh và Xứ Wales (công ty số 05016010) có trụ sở tại Meridian House, Gadbrook Park, Rudheath, Cheshire, CW9 7RA.
 • Quảng cáo này không hề được tài trợ, xác nhận hoặc quản lý bởi hoặc liên kết với Facebook.
19. Chương Trình Giới ThiệuTheo các điều khoản được nêu ra dưới đây, bạn có thể kiếm được ‘credit’ Để sử dụng trên trang web này bằng cách giới thiệu cho (những) khách hàng mới thông qua chương trình giới thiệu của chúng tôi bằng cách chia sẻ liên kết giới thiệu và / hoặc mã giới thiệu mà chúng tôi cung cấp cho bạn (Chương trình Giới Thiệu ). Bạn chỉ đủ điều kiện tham gia với tư cách là một ‘người giới thiệu’ trong chương trình giới thiệu này Nếu trước đây bạn đã đặt hàng trên trang web.
Một khách hàng mới là một người tự nhiên chưa đặt hàng trước với chúng tôi (một "Người Được Giới Thiệu"). Nếu người được giới thiệu đã có một tài khoản trên Website nhưng chưa đặt hàng trước đây trên Website, họ chỉ có thể tham gia chương trình Giới Thiệu thông qua ‘đường dẫn giới thiệu’. Nếu người được giới thiệu đã có một tài khoản trên Website thì họ không thể tham gia vào chương trình Giới Thiệu sử dụng ‘mã giới thiệu’ (Bất kể họ đã đặt hàng trước đó).
Nếu người được giới thiệu đã nhấn vào đường dẫn giới thiệu, mã giảm giá sẽ tự động được sử dụng cho giỏ hàng tại bước thanh toán. Nếu người được giới thiệu đang sử dụng mã giới thiệu, người được giới thiệu phải nhập mã tại bước thanh toán.
Để tránh nghi ngờ, bất kỳ khoản tín dụng nàok được tạo ra từ Chương trình Giới thiệu chỉ có thể được chi tiêu trên Website, bạn và người được giới thiệu không được nhận bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến tín dụng. Tín dụng không được quy đổi thành tiền mặt. Tín dụng trong tài khoản Chương Trình Giới Thiệu của bạn không được chuyển đổi dưới bất kỳ cách nào.
Bạn sẽ nhận được tín dụng có thể áp dụng trong tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ sau khi hàng của người được giới thiệu xuất đi. Nếu người được giới thiệu hủy hàng vì bất kỳ lí do gì trong vòng 3 ngày sau khi xuất hàng, bạn sẽ không hợp lệ cho bất kỳ tín dụng nào. Bạn sẽ nhận được tín dụng dưới tiền tệ mặc định của Website.
Bất kỳ tín dụng nào tích lũy qua Chương Trình Giới Thiệu không được sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày tích lũy sẽ bị hết hạn.
Người được giới thiệu phải đặt hàng với giá trị tối thiểu được trình bày trên Website tại bất kỳ thời điểm nào.
Tất cả sản phẩm giảm giá và sản phẩm đăng ký không bao gồm trong chương trình Giới Thiệu. Nếu bạn tham gia vào chương trình Giới Thiệu, bạn sẽ không thể tham gia vào chương trình affiliate, ưu đãi hoàn tiền hoặc/và bất kỳ dạng khuyến mãi nào khác.
Chúng tôi có thể, trong bí mật của chúng tôi, hủy tín dụng của bạn được tạo ra từ chương trình giới thiệu tại bất kỳ thời điểm nào nếu chúng tôi khi ngờ gian lận, không chính xác hoặc trái với điều khoản này.


20. Điểm thưởng MyproteinMỗi lần bạn mua hàng tại website Myprotein, chúng tôi sẽ gửi bạn điểm thưởng Myprotein, có thể được dùng cho đơn hàng của bạn tại website. Điểm thưởng được cộng vào tài khoản của bạn tự động trong vòng 24 giờ sau khi đơn hàng của bạn được xuất.
Điều khoản và điều kiện
Điểm của bạn sẽ hết hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày được bổ sung. Những điểm thưởng này chỉ được sử dụng trên website và khoogn được quy đổi thành các dạng thanh toán khác. Nếu bạn hủy hoặc hoàn trả đơn hàng (một phần hay toàn bộ) cho bất kỳ lý do gì, bạn sẽ không nhận được điểm thưởng cho sản phẩm bị hủy hoặc trả. Điểm thưởng sẽ bị trừ tại tài khoản của bạn khi việc hoàn trả được thực hiện. Chúng tôi bảo lưu quyền cập nhật điều khoản của chương trình điểm thưởng bất kỳ lúc nào và/hoặc hủy toàn bộ chương trình điểm thưởng. Chúng tôi có thể rút điểm thưởng của bạn mà không cần thông báo nếu chúng tôi tin hoặc nghi ngờ về việc bạn sử dụng điểm thưởng một cách gian lận, sai quy cách hoặc trái với điều khoản.