Thuế đã bao gồm trong giá sản phẩm

Chính Sách Hoàn Trả

Chính Sách Hoàn Trả của chúng tôi là một phần, và cần phải được tham khảo cùng, Điều Khoản và Điều Kiện của Bán Hàng. Chúng tôi có quyền thay đổi Chính Sách Hoàn Trả này tại bất kỳ lúc nào. Chính Sách Hoàn Trả được cập nhật lần gần nhất vào 18/08/2014.


Chính Sách Hoàn Trả của chúng tôi rất đơn giản.

Khi bạn nhận được sản phẩm, bạn phải kiểm tra ngay khi có thể theo thông tin đơn hàng và luôn kiểm tra trước khi sử dụng. Vui lòng đảm bảo rằng một mã xác thực hoàn trả được gửi cho bạn trước khi bạn gửi trả hàng về cho chúng tôi. 


Bạn có quyền thay đổi quyết định của bạn. 


Bạn có 14 ngày để hủy đơn hàng theo chính sách 14 ngày hoàn trả hàng, bắt đầu từ ngày bạn nhận được sản phẩm. Vui lòng thực hiện theo những bước dưới đây (xem tại mục 'Hoàn trả và Hoàn tiền'). Tất cả sản phẩm phải được gửi trả trong điều kiện chưa sử dụng và trong tình trạng đóng gói nguyên kiện như khi bạn nhận được. Vui lòng đảm bảo rằng khi bạn nhận được kiện hàng, bạn bảo quản kiện hàng cẩn thận. Vui lòng lưu ý rằng băng dán kiện hàng vẫn còn nguyên trạng. 


Nhận được sai sản phẩm 

Chúng tôi xin lỗi nếu bạn nhận được sai sản phẩm vì sự cố của chúng tôi. Điều này không xảy ra thường xuyên và chúng tôi muốn giải quyết một cách nhanh nhất cho bạn.Để nhận được bồi hoàn hoặc một đơn hàng thay thế, bạn phải gửi trả sản phẩm trong tình trạng giống như lúc bạn nhận được và trong vòng 14 ngày kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm.


Sản phẩm hỏng hoặc lỗi 

Vui lòng chấp nhận lời xin lỗi nếu bạn nhận được một sản phẩm bị lỗi hoặc bị hỏng. Chúng tôi hiểu rằng điều này có thể làm bạn không hài lòng và chúng tôi muốn giải quyết một cách nhanh nhất cho bạn. Nếu bạn tin rằng sản phẩm bị lỗi, vui lòng liên hệ tới chúng tôi. Bạn cần giải thích cho chúng tôi chính xác lỗi đó là gì và ngay sau khi chúng tôi tìm ra lỗi, chúng tôi sẽ cùng bạn xử lý tiếp. Chính Sách Hoàn Trả của chúng tôi cho những sản phẩm lỗi tôn trọng quyền theo luật của bạn.   


Những sản phẩm không nhận được

 Chúng tôi xin lỗi nếu bạn không nhận được sản phẩm. Việc này không thường xuyên xảy ra nhưng chúng tôi muốn giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất cho bạn. Để nhận được khoản hoàn trả hoặc đơn hàng thay thế, bạn cần thông báo cho chúng tôi rằng bạn chưa nhận được sản phẩm trong vòng 21 ngày kể từ ngày bạn nhận được email xác nhận sản phẩm đã được xuất kho.


Quyền luật định của bạn 

Chính Sách Hoàn Trả của chúng tôi không ảnh hưởng tới quyền luật định của bạn. Để biết thêm chi tiết về quyền luật định của bạn, vui lòng tham khảo tại trang web Chính Phủ Anh tại: www.gov.uk hoặc liên hệ Consumer Direct, bộ phận được tài trợ bởi Chính Phủ về dịch vụ khách hàng tại +44 (0) 8454 04 05 06. 


Cần làm gì khi gửi lại sản phẩm tới chúng tôi

  • Liên hệ tới chúng tôi thông qua tài khoản của bạn tại mục trung tâm tin nhắn trực tuyến hoặc gọi cho chúng tôi tại +44 (0) 845 094 9889
  • Bạn phải thông báo cho bộ phận chăm sóc khách hàng về mã đơn hàng, sản phẩm ban muốn gửi trả và lý do gửi trả. Chúng tôi sau đó sẽ cung cấp cho bạn một mã xác thực gửi trả duy nhất và xác nhận địa chỉ gửi trả sản phẩm. 
  • Vui lòng đóng gói sản phẩm an toàn và bao gồm thông tin mã đơn hàng, tên, địa chỉ của bạn trong bưu kiện
  • Nếu bạn yêu cầu một đơn hàng thay thế và sản phẩm không còn hàng, chúng tôi sẽ xử lý bồi hoàn vào thẻ thanh toán ban đầu bạn đã dùng để mua hàng.
  • Nếu bạn yêu cầu một đơn hàng thay thế và sản phẩm không còn hàng, chúng tôi sẽ xử lý bồi hoàn vào thẻ thanh toán ban đầu bạn đã dùng để mua hàng.
Bất kỳ sản phẩm nào bạn đã nhận và muốn gửi trả vẫn thuộc trách nhiệm của bạn cho tới khi sản phẩm đó được giao trở lại vào nhà kho của chúng tôi. Vui lòng đảm bảo rằng bạn gửi sản phẩm trở lại sử dụng dịch vụ theo dõi để có thể nhận được bảo hiểm cho sản phẩm.


Chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo

Tất cả sản phẩm được gửi trả cho chúng tôi sẽ được kiểm tra bởi Bộ Phận Hoàn Trả. Nếu bạn được chấp nhận bồi hoàn, chúng tôi sẻ gửi tiền bằng giá sản phẩm đó (bao gồm chi phí giao hàng). Việc bồi hoàn thường được xử lý trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh hủy, và tối đa trong vòng 30 ngày. Chúng tôi sẽ gửi tiền vào thẻ credit/debit, tài khoản Paypal bạn đã dùng để mua sản phẩm.


Hoàn trả sản phẩm được thay thế

Nếu một sản phẩm bạn đặt hàng bị lỗi và chúng tôi thay thế nó, bạn có quyền để hủy đơn hàng thay thế trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày bạn nhận được sản phẩm thay thế và nhận được bồi hoàn.


Chi phí việc gửi trả sản phẩm 

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chỉ gửi trả chi phí bưu chính cho việc gửi trả sản phẩm khi: 

  • Chúng tôi đã gửi nhầm sản phẩm cho bạn, hoặc
  • sản phẩm bị hỏng hoặc lỗi; hoặc
  • khi bạn nhận được một sản phẩm thay thế hoặc tương tự nhưng bạn không muốn sản phẩm đó.

Chúng tôi sẽ không gửi trả chi phí bưu chính cho những sản phẩm được tìm thấy trong điều kiện tốt để sử dụng. Chi phí gửi trả hàng dựa trên sản phẩm và sẽ được thông báo cho bạn sau khi quy trình kiểm tra được hoàn thành.


Phàn Nàn 

Nếu bạn không hài lòng về phương thức chúng tôi đang xử lý việc hoàn trả, thay thế hoặc sửa chữa cho bất kỳ sản phẩm nào, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi muốn giải quyết vấn đề cho bạn. 

Vui lòng liên hệ với đại diện khách hàng của chúng tôi tại feedback@thehutgroup.com hoặc bằng bưu chính tại Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng, Myprotein, Meridian House, Gadbrook Way, Gadbrook Park, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA.