Giảm 35% toàn bộ sản phẩm
Dùng mã: SUCMANH
Thuế đã bao gồm trong giá sản phẩm

Xin lỗi, không may sản phẩm này hiện đang hết hàng

Khách hàng khác đã mua

Myvitamins Digestion

VND

Feel your best from the inside out with our Digestion capsules — each one contains a unique blend of friendly bacteria, lactobacillus, along with chloride which produces hydrochloric acid in the stomach to help break down your food.1

  • Unique blend of healthy bacteria and chloride
  • Chloride promotes hydrochloric acid production1
  • This helps to support digestion1
  • Easy-to-take everyday supplement

ALLERGENS: May contain milk.

Potassium Chloride, Capsule Shell (Gelatine), Lactibacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus, Anti-Caking Agent (Magnesium Stearate), Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus bulgaricus.

Serving - 1 Capsule

Servings Per Container - 60

Typical Nutritional Values

    Per Serving *NRV
Chloride   120 mg 15%

ACTIVE INGREDIENTS

    Per Serving **CFU
Lactibacillus acidophilus     10 Billion CFU
Bifidobacterium     1 Billion CFU
Lactobacillus     1 Billion CFU
Lactobacillus Plantarum     0.75 Billion CFU
Bifidobacterium Breve     0.5 Billion CFU
Bifidobacterium Longum     0.5 Billion CFU
Lactobacillus Casei     0.5 Billion CFU
Lactobacillus Lactis     0.5 Billion CFU
Lactobacillus Salivarius     0.125 Billion CFU
Lactobacillus Bulgaricus     0.125 Billion CFU

* NRV = Nutrient Reference Value

** CFU = Colony-forming unit 

range:
Vitamins

Chloride Food Supplement Capsules with Live Bacterial Cultures.

brand:
Myvitamins

Myvitamins Digestion

VND
Số lượng:

( 0 item is in your basket items are in your basket )

Giảm 35% toàn bộ sản phẩm
Dùng mã: SUCMANH

Ưu đãi được áp dụng trên toàn bộ sản phẩm. Chọn sản phẩm vào giỏ hàng và nhập mã SUCMANH
Mua Ngay

Live Chat

thời gian kết nối trung bình 25 giây

thời gian kết nối trung bình 25 giây

Feel your best from the inside out with our Digestion capsules — each one contains a unique blend of friendly bacteria, lactobacillus, along with chloride which produces hydrochloric acid in the stomach to help break down your food.1

  • Unique blend of healthy bacteria and chloride
  • Chloride promotes hydrochloric acid production1
  • This helps to support digestion1
  • Easy-to-take everyday supplement

ALLERGENS: May contain milk.

Potassium Chloride, Capsule Shell (Gelatine), Lactibacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus rhamnosus, Anti-Caking Agent (Magnesium Stearate), Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium longum, Lactobacillus casei, Lactococcus lactis, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus bulgaricus.

Serving - 1 Capsule

Servings Per Container - 60

Typical Nutritional Values

    Per Serving *NRV
Chloride   120 mg 15%

ACTIVE INGREDIENTS

    Per Serving **CFU
Lactibacillus acidophilus     10 Billion CFU
Bifidobacterium     1 Billion CFU
Lactobacillus     1 Billion CFU
Lactobacillus Plantarum     0.75 Billion CFU
Bifidobacterium Breve     0.5 Billion CFU
Bifidobacterium Longum     0.5 Billion CFU
Lactobacillus Casei     0.5 Billion CFU
Lactobacillus Lactis     0.5 Billion CFU
Lactobacillus Salivarius     0.125 Billion CFU
Lactobacillus Bulgaricus     0.125 Billion CFU

* NRV = Nutrient Reference Value

** CFU = Colony-forming unit 

range:
Vitamins

Chloride Food Supplement Capsules with Live Bacterial Cultures.

brand:
Myvitamins

Đánh giá từ khách hàng

Hiện tại sản phẩm này chưa có đánh giá nào

Viết bình luận được với một cơ hội thắng một & pound; 100 phiếu.

Khách hàng khác cũng mua: